SharePoint
Skip Navigation LinksUnionen-tele

​​​​Unionen-Tele.jpgUnionen-Tele är Unionen-klubben i Telia. Med över 4.000 medlemmar är vi den största fackföreningen i Telia. Vi organiserar dig som har din anställning i Teliakoncernens alla bolag i Sverige.

Det här är vår nya webbplats vi håller på att fylla den med information efterhand.
Den mesta informationen kommer tillsvidare löpande via e-post till dig som är medlem i Unionen-Tele.