SharePoint
Skip Navigation LinksUnionen-Tele

Välkommen till Unionen-Tele

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Unionen-Tele är den största personalorganisationen i Telia Company.


Kortfattat om Unionen-Tele

Unionen-Tele tar ansvar för att gällande lagar och avtal följs. Vi tillhör Sveriges största tjänstemannafack - Unionen - och är partipolitiskt oberoende med medlemmarnas bästa för ögonen oavsett ledningens attityd eller rådande politisk situation.

Unionen-Tele representerar medlemmar med anställning i bland andra följande bolag; Telia Company AB ,Telia Finance AB, Telia Network Sales AB, Telia Carrier AB, Telia Sverige AB, We Care @ Repair Nordic AB, Svenska Stadsnät AB och Cygate AB.

Vi representerar också medlemmar med anställning i Telias butiker.

Visa alla nyheter

Kontakta oss


Unionen-länkar​​

Ändra mina medlemsuppgifter hos Unionen​

Bli medlem

Medlemsförmåner

Kurser och aktiviteter​

​Inkomstförsäkring​

Gå till Unionens A-kassa​


 

 Inloggning

​​För att nå dokument och information måste du logga in​ som medlem

 Senaste nyheterna

 

 

Enkät om lönesamtalen i L2018https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-tele/Sidor/Enkät om lönesamtalen i L2018.aspxEnkät om lönesamtalen i L20182018-05-30T08:02:54Z<div><h2>Löneöversyn L2018 – Hur fungerade ditt lönesamtal?</h2>Vi är intresserade av att höra hur ditt lönesamtal har fungerat. Vi ber dig därför svara på vår enkät som innehåller både frågor och fritextfält. Enkäten tar bara några få minuter att fylla i och är väldigt värdefull för oss.</div><div>Alla svar är anonyma och om du skriver in uppgifter som kan kopplas till någon person kommer de att tas bort innan presentation sker.</div><div><a href="/klubb/unionen-tele/Sidor/Länk%20till%20enkät%20om%20L2018.aspx">Gå vidare för att nå enkäten</a>​<br>​</div><p>​​</p>
Lönesamtalen i L2018 har startat upphttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-tele/Sidor/Lönesamtalen i L2018 har startat upp.aspxLönesamtalen i L2018 har startat upp2018-05-15T05:20:30Z<h2>​Lön 2018</h2><p><span class="ms-rteStyle-Normal">Unionen har centralt kommit överens om ett 3-årigt löneavtal (2018 är år 2) som gäller för avtalsområdet IT och Telekom. Avtal ligger till grund för löneförhandlingarna på Telia Company i L2018 för Unionen-Tele´s alla medlemmar. <br><br>För L2018 ger avtalet en garanterad stupstock för <em>kollektivet</em> på minst 1.8 procent (ej individuell garanti).  Lönepåslaget kan utebli eller bli lägre t.ex. om du inte har nått din måluppfyllelse och prestation och eller om andra särskilda skäl föreligger. <em>Arbetsgivaren</em> ska redovisa sakliga skäl och argument för varje förslag till lönesättning.<br></span></p><h2>Fokus på samtal om mål och prestation</h2><h2><span class="ms-rteStyle-Normal"><strong>Om L2018</strong></span></h2><p><span class="ms-rteStyle-Normal">De regelbundna avstämningarna mellan dig och din ledare ska ligga som grund för bedömningen av din lön. <br>Löneöversynen omfattar alla tillsvidareanställda per den 1 april 2018. Undantag gäller för den som är arbetsbefriad p.g.a. uppsägning eller annat skäl. Samtalet om den lönegrundande prestationen sker i den vanliga dialogen mellan dig och din ledare vid kommande eller inplanerad check in vid samtal om kompetens och utveckling. </span></p><h2><span class="ms-rteStyle-Normal"><strong>Lönesamtalet är själva kärnan i vårt avtal</strong></span></h2><p><span class="ms-rteStyle-Normal">Det är i dialogen med din ledare som du kan berätta hur du ser på din situation, det arbete du har utfört och hur du har bidragit till verksamhetens resultat. Det är viktigt att samtalet sker i dialogform och att både du och din ledare har möjlighet att uttrycka era åsikter om din prestation.<br></span></p><h2><span class="ms-rteStyle-Normal"><strong>Förhandlingarna om din lön</strong></span></h2><p><span class="ms-rteStyle-Normal">Efter att lönesamtalen har genomförts enligt ovan genomförs förhandlingar mellan Unionen-Tele och arbetsgivaren. Den preliminära tidpunkten för dessa förhandlingar är under mitten av juni 2018.<br><br><strong>Frågor?</strong><br>Om du har frågor kring löneprocessen, före eller efter att du har haft ditt samtal med din ledare, sänder du ett brev till <a href="mailto:unionen-tele@teliacompany.com">unionen-tele@teliacompany.com</a></span></p>
Sommarkampanj 2018https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-tele/Sidor/Sommarkampanj 2018.aspxSommarkampanj 20182018-05-06T06:35:10Z<p>​​​<span style="color:#000000;font-family:calibri, sans-serif;font-size:14.666666984558105px;">​Sommarkampanj mellan den 1 maj och den 31 augusti 2018</span>​.</p><h2>Som medlem kan du hjälpa oss att bli fler, och därigenom ett ännu starkare fackförbund.</h2> <br>Du får ett presentkort till ett värde av 50:- för varje kollega du värvar till att bli ny medlem i Unionen-Tele. Utöver det skänker vi 10:- för varje ny medlem till ett välgörande ändamål. <br>Efter kampanjens slut får du som medlem möjlighet att påverka till vilken organisation vi ska skänka pengarna.<h3><br></h3><p>-Prata med din arbetskollega vid en paus och informera om <a href="https://www.unionen.se/medlemskapet">medlemskapet</a> och formuläret <a href="https://www.unionen.se/bli-medlem?">bli medlem</a>.​</p><p>-Skicka ett meddelande till <a href="mailto:unionen-tele@teliacompany.com">unionen-tele@teliacompany.com</a> från din jobbmail med uppgift om vem du har värvat.</p><div></div><p><em>* Den värvade medlemmen måste vara anställd i något av Telia Companys svenska bolag.</em><br><em>* Du får din rekryterings-premie efter kampanjens slut för alla de nya medlemmar du har rekryterat.​</em><br></p><p>Lycka till!</p>
Resultat från arbetsmiljöundersökningen 2017https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-tele/Sidor/Resultatet från Unionen-Teles arbetsmiljöundersökning 2017.aspxResultat från arbetsmiljöundersökningen 20172018-04-27T08:49:06Z<h2>​​Resultatet av arbetsmiljöundersökningen från november 2017 är nu analyserat av Riksklubbstyrelsens arbetsmiljögrupp.</h2><p><strong>Om enkäten</strong><br><span></span>Ständiga förändringar på arbetsplatsen påverkar vår vardag, främst på jobbet men även i vårt sociala liv på fritiden. Vi hoppas kunna se hur den Psykosociala arbetsmiljön är bland våra medlemmar på TeliaCompany i Sverige.<br><br><strong>Våra frågeställningar</strong><br>•    Arbetsmiljörelaterade frågor<br>•    YouFirst och/eller relationen med din ledare<br>•    Fysiska besvär <br>•    Övriga frågeställningar som t.ex. aktivitetsbaserad arbetsplats     och arbetstidskonto<br>    <br>Ca 50 frågor totalt med olika svarsalternativ och fritextfält för synpunkter<br><span><span>-  Svarsperiod mellan 16 november och 1 december 2017<br></span><span></span></span><br><strong>Resultatet</strong><br>- 1.276 inkomna svar<br>- Utdata, ungefär 230 st A4-sidor komprimerad text med synpunkter, cirka 100.000 ord<br><br><strong>Presentation av data och iakttagelser</strong><br>- Årsmöteskonferens<br>- Information till alla medlemmar<br>- Till arbetsgivaren via RS arbetsmiljögrupp / arbetsmiljöombud och skyddsombud<br>- Skyddskommittéer, Centrala och lokala<br><a href="/klubb/unionen-tele/Medlemsdokument/Arbetsmiljö/Arbetsmiljöundersökning%202017.docx"><br>-Klicka här för att öppna arbetsmiljöundersökning 2017</a><br></p>