SharePoint
Skip Navigation LinksUnionen Jula

Välkommen till Unionenklubben Jula!

Här samlar vi information som berör medlemmar i Unionenklubben Jula.
Vi har drygt 150 medlemmar.

Unionen Jula representerar medlemmar och förhandlar medbestämmandefrågor för tjänstemän hos både moderbolaget Jula AB och säljbolaget Jula Sverige AB.

Information om styrelsen hittar du under länken Kontakta oss ovan.
3man_utan_avgift.png

Är du inte medlem än? Klicka här för attt bli medlem. Välkommen att fråga någon av oss i klubbstyrelsen vad medlemskapet innebär för dig. Nedan finns lite information att se på själv om du vill.

Glöm inte ange byta av arbetsgivare.png      

Är du medlem och arbetar på Jula, men får inte meddelande från oss någon gång per år? Då kanske du har glömt att ange byte av arbetsgivare hos Unionen? Logga in på www.unionen.se och se efter under "Mitt Unionen".
 

 

Du kan få ersättning för kursavgifter, kåravgift, kurslitteratur och kursmaterial av Unionen. Läs mer om studiestöd här

 

 

Här nedan ser du skillnaden med att ha kollektivavtal och medlemskap i Unionen. Jula har kollektivavtal. Är du medlem i Unionen?

Skillnad på kollektivavtal medlemsskap01.png
Skillnad på kollektivavtal medlemsskap02.png
Skillnad på kollektivavtal medlemsskap03.png 
Skillnad på kollektivavtal medlemsskap04.png

 


Läs mer om medlemskapet på
www.unionen.se/medlemskapet och www.unionen.se/chef


 Publika sidor

Unionen Jula har en löneklubb. Läs mer här.

 Senaste nyheterna

 

 

Aktivitet gav fler medlemmarhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Aktivitet gav fler medlemmar.aspxAktivitet gav fler medlemmar2018-06-01T10:13:31Z<p>Vår aktivitet 31/5 utanför entrén blev mycket lyckad.</p><p>Alla tjänstemän som ville fick lite mellanmål med festis och Wasa sandwich i en goodiebag.</p><p>Vi värvade ett antal nya medlemmar till Unionen, som vi hälsar välkomna till klubben.<br></p><p>De som ville såg över sina medlemsuppgifter hos Unionen. En del rättades att arbetsgivaren är Jula AB eller Jula Sverige AB. Det gav oss också ett antal nya medlemmar till vår klubb som låg på fel arbetsgivare. Av alla som kollade uppgifterna lottade vi sen ut tre vinnare som fick var sin biobiljett. De lyckliga vinnarna blev Amanda Svensson, Anders Hammarstrand och Henrik Irwe.<br></p><p><img src="/klubb/unionen-jula/PublishingImages/Sidor/Aktivitet%20gav%20fler%20medlemmar/IMG_7120d%20w800.jpg" alt="IMG_7120d w800.jpg" style="margin:5px;width:568px;" />​</p><p><img src="/klubb/unionen-jula/PublishingImages/Sidor/Aktivitet%20gav%20fler%20medlemmar/IMG_7122c%20w800.jpg" alt="IMG_7122c w800.jpg" style="margin:5px;width:568px;" /> </p><p><img src="/klubb/unionen-jula/PublishingImages/Sidor/Aktivitet%20gav%20fler%20medlemmar/IMG_7114c%20w800.jpg" alt="IMG_7114c w800.jpg" style="margin:5px;width:568px;" /><br></p>
Nu blir medlemsavgiften avdragsgillhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Nu blir medlemsavgiften avdragsgill.aspxNu blir medlemsavgiften avdragsgill2018-05-31T11:40:41Z<p>Från och med den 1 juli blir medlemsavgiften till Unionen och andra fackföreningar avdragsgill med 25 procent. Det står klart efter riksdagens beslut i maj 2018.</p><p>Hos Unionen kommer den effektiva maxkostnade bli 169kr i månaden med skattereduktionen, jämfört med dagens 225kr. Medlemmar betalar fortfarande in ordinarie månadsavgift.</p><p><img alt="Sveriges riksdag.png" src="/klubb/unionen-jula/PublishingImages/Sidor/Nu%20blir%20medlemsavgiften%20avdragsgill/Sveriges%20riksdag.png" style="margin:5px;" /> </p><p>Eftersom reformen börjar gälla den 1 juli blir det först i nästa deklaration du kan se avdraget och det blir då för halva årets inbetalningar. Enligt förslaget ska du inte själv behöva ansöka om att göra avdraget, ditt fackförbund kommer att skicka kontrolluppgift till Skatteverket inför deklarationen.</p><p>Läs mer om det på <a href="https://www.unionen.se/epost/stories/nu-blir-medlemsavgiften-avdragsgill">Unionens sida</a>.</p>
Aktivitet torsdag 31 majhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Aktivitet torsdag 31 maj.aspxAktivitet torsdag 31 maj2018-05-23T11:10:49Z<p><span><img alt="Anslag - Aktivitet Unionen 180531 bild.png" src="/klubb/unionen-jula/PublishingImages/Sidor/Aktivitet%20torsdag%2031%20maj/Anslag%20-%20Aktivitet%20Unionen%20180531%20bild.png" style="margin:5px;width:788px;" /></span> </p><h2>Med vänliga hälsningar <br>Unionenklubben och regionkontoret Unionen Skaraborg/Väst</h2><p> </p>
Stress på jobbet?https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Stress på jobbet.aspxStress på jobbet?2018-04-19T08:38:28Z<p> <span class="ms-rteFontSize-3">Stressad? Svårt att få ihop livspusslet? Försök att sträva efter balans mellan arbete, fritid och vila. Upplever du svår och långvarig stress på grund av arbetet – prata med din chef. Kanske kan ni på ett enkelt sätt minska din stress genom att se över dina arbetsuppgifter.</span>   <span class="ms-rteFontSize-3"></span></p><p> <span class="ms-rteFontSize-3">Stress kan du uppleva när det är för tuffa krav på jobbet jämfört med dina mänskliga behov. Den kan leda till ohälsa och får också konsekvenser för verksamheten. </span></p><p> <span class="ms-rteFontSize-3"> <span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteThemeForeColor-5-4"> <strong>Just nu pågår Unionens kampanj om stress, Reclaim the break.</strong></span><br class="ms-rteFontSize-3"><a href="https://unionenopinion.se/kampanjer/reclaim-the-break/" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-3">https://unionenopinion.se/kampanjer/reclaim-the-break/</span></a></span></p><p> <span class="ms-rteFontSize-3">Läs <a href="https://unionenopinion.se/nyheter/checklista-7-steg-for-en-mindre-stressig-vardag/" target="_blank">Unionens checklista – 7 steg för en mindre stressig vardag</a></span></p>    <br> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3exUmduxQ_c?ecver=1" frameborder="0"></iframe> </div><p>   </p><p> <span class="ms-rteFontSize-3">Din chef ska regelbundet undersöka förhållandena och bedöma riskerna för ohälsa. Chefen ska fånga upp signaler om ohälsa. Du har också ett ansvar att tala om vilka risker du ser i arbetsmiljön. <a href="/klubb/unionen-jula/Sidor/Kontakta%20oss.aspx">Kontakta ditt arbetsmiljöombud </a>(skyddsombud) och din klubb för stöd och rådgivning.</span></p><p> <span class="ms-rteFontSize-3">Stress och andra psykosociala frågor behöver hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga undersökas - åtgärdas - följas upp. Angreppssättet kan bli något annorlunda än vid traditionella fysiska skyddsronder. Det finns redskap (enkäter, broschyrer, checklistor) exempelvis hos Prevent speciellt utarbetade för den psykiska arbetsbelastningen.</span></p><p> <span class="ms-rteFontSize-3"></span><span class="ms-rteFontSize-3">Läs <a href="https://unionenopinion.se/nyheter/checklista-for-chefer-jobbstress/" target="_blank">Unionens Checklista – Det här är chefens ansvar</a></span></p><p> <span class="ms-rteFontSize-3">En av tre tjänstemän i det privata näringslivet upplever att arbetstiden inte räcker till för att utföra alla arbetsuppgifter. Bland dessa personer har en tredjedel sömnproblem. Fler än hälften av tjänstemännen har en kollega som varit sjukskriven på grund av stress de senaste två åren. </span><br class="ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3">Källa: Novus Sverigepanel bland privata tjänstemän, på uppdrag av Unionen. Undersökningen har genomförts som webbenkät under perioden 19/9 – 24/9 2015. Läs mer på </span><a href="https://www.unionen.se/filer/rapport/tjansteman-om-stress-och-press-i-arbetslivet" target="_blank"><span class="ms-rteFontSize-3">https://www.unionen.se/filer/rapport/tjansteman-om-stress-och-press-i-arbetslivet</span></a></p><p> </p><p> <span class="ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>Hur stressad är du? </strong></span> <br>Gör </span> <a href="https://unionenopinion.se/nyheter/stresstest-jag-har-aldrig/" target="_blank"> <span class="ms-rteFontSize-3">Unionens test här</span></a><span class="ms-rteFontSize-3">!</span></p><p> <span class="ms-rteFontSize-3"></span> </p><p> <span class="ms-rteFontSize-3"><font size="4"><font size="4">Presentationen </font>från Maria Bouvins föreläsning här på Jula om stress och stresshantering <a href="/klubb/unionen-jula/Sidor/Presentationen%20om%20stress.aspx" target="_blank">finns att läsa här</a>.</font></span></p><p> <span class="ms-rteFontSize-3"></span> </p><p> <span class="ms-rteFontSize-3"></span> </p>
Lönerevision uppstart 2018https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Lönerevision uppstart 2018.aspxLönerevision uppstart 20182018-04-06T10:07:07Z<p>​Företaget har nu kallat klubbens förhandlingsdelegation (Erik och Johannes) till uppstart av årets lönerevisioner. Det blir samma upplägg som vanligt i år. Även om företaget generellt inte har lönesamtal med alla anställda, så har du rätt att be om ett lönesamtal med din chef om du vill. Läs gärna vår generella information om lön på <a href="/klubb/unionen-jula/Information/Sidor/Lön.aspx"><span style="text-decoration:underline;">https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Information/Sidor/Lön.aspx</span></a></p><p>Om du vill träffas för att titta på Unionens lönestatistik så kontakta oss för att boka ett möte. Vi har även drop-in på vårt Unionenkontor fredagar mellan kl. 11-12. Först till kvarn!</p><p>Unionen Jula löneklubb har vi för att öka transparensen, hjälpa dig att förstå lönelägen och för att hitta argument för din egen löneutveckling. Deltagare i Unionen Julas löneklubb har förbundit sig att inte sprida information om andras löner. Den är endast till för din egen förståelse. Det skulle kunna användas om man anser lämpligt i argumentation med sin chef. Vill du vara med i löneklubben, så se mer här <a href="/klubb/unionen-jula/Sidor/Löneklubb.aspx"><span style="text-decoration:underline;">https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/L%C3%B6neklubb.aspx</span></a> </p><p>För er som funderar på att löneväxla, så har Unionen information om löneväxling här <a href="https://www.unionen.se/rad-och-stod/tank-pa-det-har-om-du-vill-lonevaxla"><span style="text-decoration:underline;">https://www.unionen.se/rad-och-stod/tank-pa-det-har-om-du-vill-lonevaxla</span></a></p><p>PTK har också en broschyr <a href="https://ptk.ineko.se/Files/sv-SE/43501/Ineko.Product.RelatedFiles/Lonevaxling-2018.pdf"><span style="text-decoration:underline;">https://ptk.ineko.se/Files/sv-SE/43501/Ineko.Product.RelatedFiles/Lonevaxling-2018.pdf</span></a></p>
Träff i Skara 24 april om pensionhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Träff i Skara 24 april om pension.aspxTräff i Skara 24 april om pension2018-03-15T20:18:04Z<h2 class="title">Praktisk information</h2><p><span class="ms-rteFontSize-2">Datum: 24 april 2018<br> Tid: Klockan 16.30-18.00, från klockan 16.00 bjuder vi på kaffe, te och smörgås<br> Plats: Jula Hotell, Vilangatan 4, Skara</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2">Anmäl dig senast 16 april. Observera att aktiviteten kan bli fullbokad innan sista anmälningsdag.</span></p><p><a href="https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/din-pension-dina-val-och-hur-du-kan-paverka/2018-04-24-skara-2061401?location=Skara"><span class="ms-rteFontSize-2">Läs mer och anmäl dig här!</span></a><br class="ms-rteFontSize-2"></p><p>​</p>
Information från årsmötet 2018-02-27https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Information från årsmötet 2018-02-27.aspxInformation från årsmötet 2018-02-272018-03-15T19:57:05Z<p><span class="ms-rteFontSize-3">Klubbens årsmöte hölls 2018-02-27.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"></span><a href="/klubb/unionen-jula/Information/Sidor/Information%20från%20årsmötet.aspx"><span class="ms-rteFontSize-3">Läs protokoll, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från årsmötet här.</span></a></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Se även <a href="/klubb/unionen-jula/Sidor/Kontakta%20oss.aspx">Kontakta oss</a> för prentation av förtroendevalda.</span><br></p>
Gunilla vann biobiljetternahttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Gunilla vann biobiljetterna.aspxGunilla vann biobiljetterna2018-02-09T11:05:13Z<p><span class="ms-rteFontSize-3"></span> </p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Tack alla som svarade på vår medlemsenkät! </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><br>Av alla som svarat på enkäten lottade vi ut en vinnare som får ett presentkort på SF Bio till ett värde av 250kr och vi drog Gunillas namn.</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Grattis Gunilla!​</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><img alt="Biobiljetter Unionen.png" src="/klubb/unionen-jula/PublishingImages/Sidor/Gunilla%20vann%20biobiljetterna/Biobiljetter%20Unionen.png" style="margin:5px;width:284px;" /></span> </p>
Martina Haag 6 marshttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Martina Haag 6 mars.aspxMartina Haag 6 mars2018-02-02T10:16:43Z<p>​<span class="sizeheadline"><strong><span style="color:#1fa22e;font-family:"verdana",sans-serif;font-size:10.5pt;">Balans i livet - om mod och att våga kasta sig ut</span></strong></span><strong><span style="color:#1fa22e;font-family:"verdana",sans-serif;font-size:10.5pt;"><br> </span></strong><span class="sizetext"><span style="color:black;font-family:"verdana",sans-serif;font-size:8pt;">För att utvecklas och bli starkare måste man våga ta risker och kasta sig ut i det okända. Martina Haag berättar om hur man går från värsting till världsbäst, hur du får balans i livet och om varför livet börjar efter 40 år. Eller varför inte efter 60 år?</span></span><span style="color:black;font-family:"verdana",sans-serif;font-size:8pt;"><br> <br> <span class="sizetext">Martina inspirerar och berättar om hur du skaffar dig modet att leva det liv du drömmer om. Att våga chansa och övervinna dina innersta rädslor...</span><br> <br> <span class="sizetext"><em>Martina Haag är en allkonstnär med många yrken och passioner i livet. Hon skriver filmmanus, är hyllad författare, krönikör, skådespelare och uppskattad föreläsare.</em></span></span></p><p><span class="sizeheadline"><strong><span style="color:#1fa22e;font-family:"verdana",sans-serif;font-size:10.5pt;">Anmälan och övrig information</span></strong></span><strong><span style="color:#1fa22e;font-family:"verdana",sans-serif;font-size:10.5pt;"><br> </span><span class="sizetext"><span style="color:black;font-family:"verdana",sans-serif;font-size:8pt;">Datum</span></span></strong><span class="sizetext"><span style="color:black;font-family:"verdana",sans-serif;font-size:8pt;">: 6 mars 2018</span></span><span style="color:black;font-family:"verdana",sans-serif;font-size:8pt;"><br> <span class="sizetext"><strong>Tid</strong>: 18.00-19.45. Entré öppnar 17.00 då vi bjuder på enklare förtäring.</span><br> <span class="sizetext"><strong>Plats</strong>: Stadsteatern, Skövde Kulturhus</span><br> <span class="sizetext">Ange eventuella allergier i samband med anmälan.</span><br> <strong><br> <span class="sizetext">Anmälan</span></strong><span class="sizetext">: <a href="http://nyhetsbrev.unionen.se/x/c/?PY7NboMwEISfht42DiRRSCUrinrpJZe2yhVtYGUs.BPZa3gh3oQHoxSkXmfmm5la5sVsZVmeL3OQeXna57OR5_JwOc2tbJlf8V2IYRh2yWnvyO0iiS6FSAF83QJ2rHvNxBTEEw26CBqM7onBW7C_2VLM0KNC6DAyQtQKEl8DqaVSfncY8OmDEo.s45DdjpHfEtsq_hRqkncMrB1mxf4TUa2OpUYnKwksarMqtXdMjuXN2a1jebIZaF_olZNf61j1P1Y9pjFy9RO8Me00MqObmz9_Ghf2FwA92"><strong><font color="#4fb4e2">Anmäl dig här senast den 20 februari.</font></strong></a> Observera att det är bindande anmälan. Platserna kan ta slut innan sista anmälningsdatum.</span><br> <br> </span></p>
Årsmöte 2018-02-27https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-jula/Sidor/Årsmöte 2018.aspxÅrsmöte 2018-02-272018-01-31T14:37:08Z<p><span style="font-size:16px;">Save the date - ​Tisdagen den 27 februari! </span></p><p><span style="font-size:16px;"><img alt="Årsmöte 180227.png" src="/klubb/unionen-jula/PublishingImages/Sidor/Årsmöte%202018/Årsmöte%20180227.png" style="margin:5px;width:293px;" /></span> </p><p><span style="font-size:16px;">Då har Unionenklubben årsmöte. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt vill komma. </span></p><p><span style="font-size:16px;">Dagordning skickas ut via e-post till medlemmarna. </span></p><p><span style="font-size:16px;">Vill du arbeta som förtroendevald i klubben eller har du förslag på annan person, kontakta valberedningen: Angelika Svensson, <a href="mailto:angelika.svensson@jula.se">angelika.svensson@jula.se</a></span></p><p><span style="font-size:16px;">Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fredag 23 februari. Skicka motioner till någon i <a href="/klubb/unionen-jula/Sidor/Kontakta%20oss.aspx">styrelsen</a>. Läs mer <a href="/klubb/unionen-jula/Sidor/Skriv%20en%20motion%20till%20årsmötet.aspx">här om motioner</a>.</span></p><p><span style="font-size:16px;"></span> </p><p><span style="font-size:16px;">Vi bjuder på fika.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Välkomna!</span></p>