SharePoint
Skip Navigation LinksUnionen Ericsson Kista

Om din lokala Unionen-klubb

​​

 

Unionen Ericsson Kista har i dag ca 3000 medlemmar och är därmed den största Unionen-klubben här på Ericsson. Genom att vi representerar så många medlemmar får vi större möjlighet att påverka vid förhandlingar, bättre inblick i företagets framtidsplaner och har större möjlighet att kunna bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten. Vi har förhandlare och fackliga företrädare inom hela Ericssons organisation här i Kista. Genom dem arbetar vi kontinuerligt med t.ex. insamlande av information vid chefstillsättningar, MBL förhandlingar om organisationsförändringar och verksamhetsförändringar. Vi deltar i förhandlingar i alla frågor som rör förhållandena på arbetsplatsen såsom arbetstider, löner, utvecklingsmöjligheter och individuella ärenden. Vi är idag ca 55 fackliga förtroendevalda och har ett bemannat kansli för att så bra som möjligt företräda och hjälpa medlemmar.  


 

 Senaste nyheterna

 

 

Semester under sommarenhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Semester under sommaren.aspxSemester under sommaren2018-05-31T06:06:31Z<p>För många av oss känns det nu som om Maj skulle varit ett bra val för semester men de flesta av oss brukar nog ändå ta ut huvudparten under perioden Juni-Augusti. Och det är vad arbetsgivare ska försöka möjliggöra. Fyra veckor ska kunna läggas ut sammanhängande under den perioden. </p><p>Däremot kan det vara så att man kanske inte alltid kan välja helt fritt exakt när dessa veckor infaller. Arbetsgivare har möjlighet att avslå begäran om semester en viss tidsperiod med hänvisning till att arbetet måste utföras. Dock skall man få ut sina veckor för att kunna vila upp sig och man skall få besked minst två månader innan den begärda tidsperioden infaller. Har du t.ex. ansökt om semester med start efter midsommar och inte fått nåt svar ännu så kan man säga att chefen har förverkat sin möjlighet att göra ändringar. Blir det någon form av diskussion om detta så tveka inte att kalla in oss i den frågan.</p><p>Vi i klubben önskar alla en bra sommar och en bra semester!<br></p>
Lönerevision 2017 - Salary Review 2017https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Lönerevision 2017 - Salary Review 2017.aspxLönerevision 2017 - Salary Review 20172017-09-06T07:11:37Z<p>​</p> <h1><span lang="SV" style="color:#002060;">Lönerevision 2017</span></h1><p class="MsoNormal"><span style="color:#002060;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Under våren och sommaren har Unionen SAM förhandlat med företaget om formerna för årets lönerevision på Ericsson. </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Vi har tagit del av företagets tidplan och process. Målet är att nya lönen skall utbetalas i november med retroaktivitet från april. Det centrala avtalet är ett processlöneavtal med möjlighet att företaget och de fackliga parterna kan komma överens om avvikelser från det centrala avtalet. Vi har inte överenskommit om någon avvikelse för detta år. Totala procenten i år är 2 % i ökning räknat på alla Unionen medlemmar på alla siter i Sverige. </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Med start i september månad kommer lönesättande chef att kalla till lönesamtal chef medarbetare</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Lönesamtal:</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">- Chef skall kalla till lönesamtalet<br>- Nyhet för året är att chef skall diskutera sitt förslag till nya lön med kronor med dig som anställd<br>- Chef skall motivera den nya lönen, inklusive <strong>prestationsbedömning</strong> och ni ska komma överens om detta<br>- Om man som medarbetare inte är nöjd med lönesamtalet kan man begära förstärkt lönesamtal där facklig representant deltager. </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Exempel på varför ett förstärkt lönesamtal begärs:<br>- Chef har inte kallat till lönesamtal<br>- Chef kan ej motivera den nya lönen<br>- Chef kan inte motivera prestationsbedömningen<br>- Förstärkt lönesamtal kan <strong>INTE</strong> begäras bara för att man är missnöjd med den nya lönen<br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p> <h1><span style="color:#c00000;">Salary Review 2017</span></h1><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">During summer & earlier, Unionen SAM has negotiated with the company regarding the model for this year's salary review at Ericsson.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">We have taken note of the company's schedule and process. The Goal is that the new salaries are paid out in November, retroactively from April. The central agreement is a process salary agreement with possibility for the company and the unions to agree upon om deviations from the central agreement. We have not agreed upon any deviation this year. The increase for this year is 2% accounted by all Unionen members in all sites in Sweden. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">From September, the salary reviewing manager will send out invitations for individual salary talks.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">Salary talks:<br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">- Manager will send out invitations for individual salary talks<br>- New: The manager shall discuss his/her proposal with you, who is an employee/reportee.<br>- The manager shall provide reasons for the new salary including the <strong>performance rating</strong> and you both shall agree on the new salary<br>- As an employee, if you are not satisfied regarding the individual salary talk, you can request for a re-inforced salary talk along with the participation of the union representatives.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">Examples, when a re-inforced individual salary talk can be requested<br>- The manager has not has individual salary talks<br>- The manager cannot provide reasons for the new salary<br>- The manager cannot justify performance rating<br>- A re-inforced individual salary talk <strong>CANNOT</strong> be requested if you are only dissatisfied with the new salary.</span></p>
Ericsson Campus Newshttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Ericsson Campus News.aspxEricsson Campus News2017-05-08T15:26:34Z<p>​​</p><p> ​​<img src="/klubb/unionen-ericsson-kista/PublishingImages/UNIONEN_GREEN_LOGO.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><p> </p><p lang="sv"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-5-0" lang="sv"><strong>Gällande Ericsson Campus News från 28 april nämns det att man tänker förändra omklädningsrummen i Ericsson Campus. Bland annat nämns att det finns tre olika servicenivåer, guld, silver och brons med olika prisklasser.</strong></span></p><p lang="sv"> ​</p><p lang="sv"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-5-0" lang="sv"><strong>Detta förslag är presenterat för facken men Unionen har varit tydliga med att det är en dålig idé. Trots fackens ståndpunkt har Ericsson ensidigt valt att driva igenom förslaget.</strong></span></p><p lang="sv"> </p><p lang="sv"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-5-0" lang="sv"><strong>Vänligen<br></strong></span><strong style="color:#1fa22e;font-family:calibri;font-size:13pt;text-decoration-style:solid;text-decoration-color:#1fa22e;">​Unionen Ericsson Kista​</strong></p>