SharePoint
Skip Navigation LinksUnionen Ericsson Kista

Om Unionen Ericsson Kista

​​​​

 

Unionen Ericsson Kista har i dag ca 2 600 medlemmar och är därmed den största Unionen-klubben här på Ericsson. Genom att vi representerar så många medlemmar får vi större möjlighet att påverka vid förhandlingar, bättre inblick i företagets framtidsplaner och har större möjlighet att kunna bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten. Vi har förhandlare och fackliga företrädare inom hela Ericssons organisation här i Kista. Genom dem arbetar vi kontinuerligt med t.ex. insamlande av information vid chefstillsättningar, MBL förhandlingar om organisationsförändringar och verksamhetsförändringar. Vi deltar i förhandlingar i alla frågor som rör förhållandena på arbetsplatsen såsom arbetstider, löner, utvecklingsmöjligheter och individuella ärenden. Vi är idag ca 55 fackliga förtroendevalda och har ett bemannat kansli för att så bra som möjligt företräda och hjälpa medlemmar.  


 

 Senaste nyheterna

 

 

Bilder från medlemsmötet om lönerhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Bilder från medlemsmötet om löner.aspxBilder från medlemsmötet om löner2019-04-15T10:17:53Z<p>​</p><p> </p><p>Bilder från medlemsmötet om löner</p><p> </p><p><a href="/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Medlemsmöte_190326_Löneavtal%20Utb%20material_eng.pptx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />Medlemsmöte_190326_Löneavtal Utb material_eng.pptx</a>​​</p>
ERICSSONS ÅRSSTÄMMA 2019-03-28https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/ERICSSONS ÅRSTSSTÄMMA 2019-03-28.aspxERICSSONS ÅRSSTÄMMA 2019-03-282019-04-08T10:03:53Z<p>​ </p><p> </p><p>ERICSSONS ÅRSSTÄMMA har varit den 28:e mars. Deltagare var både representanter för storägarna såväl som småsparare. Det var en i det stora hela positiv tillställning då vi under det gångna året har gjort en hel del framsteg, både ekonomiskt och tekniskt. Det gångna året var när 5G verkligen börjar bli verklighet och när förädringsarbetet under Börje Ekholm börjar ge ekonomiskt resultat. Den sittande styrelsen blev föreslagen till omval och blev igenomröstad för en ny period. Börje själv höll ett längre tal, där han uppmärksammade den mera positiva utvecklingen, händelser på marknaden, att man har stark R&D verksamhet i sverige och kommer ha det fortsättningsvis. Man tackade också Ericssons personal för att gemensamt med ledningen anstränga sig för vårt framtida företag. Han påtalade att Europa ligger efter betydligt på både 4G och 5G på grund av att regulatorerna är långsamma med frekvenstilldelning. Man verkar tänka som vid 3G introduktionen: mera pengar till statskassan istället för att se sammhällsvinster. Dessa samhällsvinster skulle ges av den digitalisering som 5G skulle möjliggöra. Börje visade också upp några av de senaste produkterna inför församlingen såsom <em>Radio Dot</em>. På basband och basstationsfronten så har vi till exempel utvecklat den så kallade <em>Street Macro</em> som till skillnad från gamla radiobasstationer är mycket kompakt och innehåller allt såsom antenner, radiodelar och basband i samma hölje. Detta minimerar förluster av olika slag såsom energiförluster i långa kablar och förenklar installation av utrustningen. En sådan här produkt kan också ses som ett exempel på hur vi kommer behöva arbeta tillsammans inom företaget i framtiden. I takt med att produkterna blir mera integrerade torde vi själva behöva ett närmare samarbete mellan verksamheter. </p><p> </p><p>Med vänliga hälsningar,</p><p>​Unionen Ericsson Kista</p><p> </p>
Members Meeting regarding salary - March 26, 2019https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Members Meeting regarding salary - March 26, 2019.aspxMembers Meeting regarding salary - March 26, 20192019-03-21T13:12:39Z<p>​​ </p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Information about salary in general and specifically about the coming salary revision at Ericsson </font></span></strong></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Date: 26/3</font></span></strong></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Room: 20 01 740 Lars Magnus</font></span></strong></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"></font></span></strong> </p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">09.00-10.00 <br> - Kristoffer Lundvik “Ombudsman” from Unionen talks about the Swedish model for salary</font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">- Information about the salary agreement at Ericsson</font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">- Important things to remember when you have your salary talk with your manager</font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">- Who are your nearest salary negotiator</font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">10.00-10.30 Coffee. </font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">- Possibility to see the reference salary structure(what is the median salary for a your stage and job role at Ericsson).</font></span></p><p style="margin:0px;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" face="calibri"><font size="3"><span lang="EN-US" style="margin:0px;">- </span><span lang="EN-US" style="margin:0px;">To find out stage and job role ask your manager or look in ITM.</span></font></font></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"></font></span><font face="calibri"></font><font size="3"></font><font color="#b00000"></font> </p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">WELCOME!</font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"></font></span> </p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Best regards,</font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"></font></span> </p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Unionen Ericsson Kista</font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">​</font></span></p><p style="margin:0px;"><strong><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"></font></span></strong> <a href="/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Medlemsmöte_190326_Löneavtal%20Utb%20material_eng.pptx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />Medlemsmöte_190326_Löneavtal Utb material_eng.pptx</a></p><p><b>​</b><font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#007600"></font>​​</p>