SharePoint
Skip Navigation LinksSigma ITC Unionenklubb

Välkommen till Sigma ITC:s klubbwebb!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Här kommer vi lägga ut information, nyheter och dokument.​

​​​sigma_unionen_superheroes.png

 Senaste nyheterna

 

 

Flexpension i målhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/sigma-itc-unionen-klubb/Sidor/flexpension_i_mal.aspxFlexpension i mål<h1>​​​​Öve​​renskommelse om flexpensio​​n i mål</h1><p>​Unionen, ​​Sveriges Ingenjörer och Almega har den 22 februari 2017 träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar.</p><p>De flesta träder i kraft den 1 november 2017. Förhandlingarna har skett i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar har startat, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlat med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu löst. Detta hade aldrig gått utan den beslutsamhet och kraft som både medlemmar och förtroendevalda har visat i frågan om flexpension!<br></p><p><a href="/klubb/sigma-itc-unionen-klubb/SiteCollectionDocuments/DelarnaPrincipoverenskommelsen_170222.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />DelarnaPrincipoverenskommelsen_170222.pdf</a><br></p><p>​<img alt="8_delar.jpg" src="/klubb/sigma-itc-unionen-klubb/PublishingImages/Sidor/Överenskommelse_om_flexpension_i_mål/8_delar.jpg" class="ms-rteImage-2" style="margin:5px;" /><br></p>