SharePoint
Skip Navigation LinksKronans Apotek

Välkommen till Unionen Riksklubb Kronans Apotek

​​​​​​​​​​​​​​​​​​En riktigt skön sommar och en avkopplande semester vill vi önska alla medlemmar.

sommarbild 115231_259.jpg


Skulle du vilja jobba fackligt?

 

Vi behöver bli fler arbetsmiljöombud och kontaktombud.

Maila oss om du är intresserad - 
unionen.kronan@gmail.com


 


 

Tänk på att göra omval/fråga på arbetsplatsen om ny mandatperiod för kontaktombud och arbetsmiljöombud.


 

Styrelse Riksklubb Kronans Apotek:

Hej, det är vi som sitter i din styrelse. Vi, precis som du, arbetar ute på Apotek. Om du behöver komma i kontakt med oss, skicka oss ett mail i första hand, så kan v​i ringa upp när möjlighet finns.

​​Har ditt regionala ombud semester så kontakta någon av oss som är i tjänst alternativt maila oss på unionen.kronan@gmail.com

Ordförande, bolagsstyrelserepresentant
Gunilla Andersson, Borås.  Semester Vecka 28-31
Förhandlingsansvarig region 1, 5 samt distansapoteket. ​

Vice ordförande, bolagsstyrelse suppleant:
Inga-Lill Nilsson, Degeberga. ​Semester Vecka 25-28
Förhandlingsansvarig region 6.

Sekreterare:
Kristina Hallberg, Kompetenspoolen nord.  

Semester Vecka 32-35 

Förhandlingsansvarig regio​n 2.

Kassör:
Margaretha Olsson, Torsås. Semester Vecka 29-31 och 35-36
Förhandlingsansvarig region 4.

Huvudarbetsmiljöombud​:
Anna Nilsson-Niia, Vårdcentralen Ekensberg.
Förhandlingsansvarig Servicekontoret ​Semester Vecka 34-37
Regionalt arbetsmiljöombud region 1, 2 och 4.

Huvudarbetsmiljöombud suppleant,
Likabehandlingsombud, Försäkringsinformatör, Utbildningsansvarig, Ungdomsombud:
Juliana Keta, Skene/Kinna. ​Semester Vecka 23-26
Regionalt arbetsmiljöombud region 5 och 6.

Huvudarbetsmiljöombud suppleant, Regionrådsombud suppleant Stockholm:
Verdi Sawma, Jakobsberg C. ​Semester Vecka 28-31
Förhandlingsansvarig region 3.

Regionrådsombud ordinarie, Stockholm:
Lena Liljedahl, Alviks torg. ​​Semester Vecka 25-27 och 31
Regionalt arbetsmiljöombud region 3​ samt Servicekontoret.

Förtroendeuppdrag, förutom styrelsen:
Lena Ekman Ribbing, Haninge Port 73.
Regionalt arbetsmiljöombud region 3. 

Yvonne Andersson, Uddevalla.
Regionalt arbetsmiljöombud region 5

Sanela Osmanovski, Sveavägen. Valberedare

Maritha Simonsson, pensionär. Revisor

 Aktuellt

Vår mailadress: 

unionen.kronan@gmail.com   

I mailet ange ditt namn, din arbetsplats och vilken region du tillhör.

 Medlemsregistret

Medlemsregistret

Kontrollera att ni har rätt mailadress i medlemsregistret så att ni får våra utskick.

Logga in och se till att dina uppgifter är rätt gällande arbetsplats, lön och kontaktuppgifter.

 Pension och försäkringar

Pension och Försäkringar​​

Gå in och kolla igenom dina försäkringar. De flesta av oss är överförsäkrade.
En bra sida är www.radgivningstjansten.se

 Kontaktombud och Arbetsmiljöombud

Telefonmöten för KO och AMO


​​Telefonmöten 2019:
17 maj, 12 september och
21 nove
mber
klockan 07:30 - 08:30​
 
Fysiska träffar 2019:
19 mars i Göteborg
21 mars i Stockholm

Telefonnummer och möteskod hittar du i kallelsen.

 Medlemsmöten

Medlemsmöte

 

Glöm inte bort att utnyttja de 5 timmar som alla medlemmar har rätt till. Samla ihop och kalla till medlemsmöte, gärna flera Kronans apotek tillsammans om ni inte ligger för utspridda. Klubben står för mat, fika eller dylikt till en kostnad på högst 100 kr per medlem.

Vill ni ha stöttning så finns Unionen på flera lokala platser.

Sänd kvittot tillsammans med en förteckning över mötesdeltagare till kassören i klubben:

Margaretha Olsson
Stavsnäs 302
373 78 Fågelmara.

Glöm ej ange ditt kontonummer.