SharePoint
Skip Navigation LinksKronans Apotek

Välkommen till Unionen Riksklubb Kronans Apotek

​​​​​​​Glöm inte årsmötet 14-28 februari  Inbjudan kommer via mail​​​ ​

​​Vinter_20091224_142640_21.JPG

Skulle du vilja jobba fackligt?

 

Vi behöver bli fler arbetsmiljöombud och kontaktombud.

Maila oss om du är intresserad - 
unionen.kronan@gmail.com


 


 

Tänk på att göra omval/fråga på arbetsplatsen om ny mandatperiod för kontaktombud och arbetsmiljöombud.


 

Styrelse Riksklubb Kronans Apotek:

Hej, det är vi som sitter i din styrelse. Vi, precis som du, arbetar ute på Apotek. Om du behöver komma i kontakt med oss, skicka oss ett mail i första hand, så kan v​i ringa upp när möjlighet finns.

Ordförande, Bolagsstyrelserepresentant
Gunilla Andersson, Kronans Apotek Borås.
Förhandlingsansvarig region 1, 5, 6 samt Servicekontoret. ​

Vice ordförande, Sekreterare, Bolagsstyrelsesuppleant
:
Kristina Hallberg, Kompetenspoolen nord.
Förhandlingsansvarig region 2. 

Kassör:
Margaretha Olsson, Kronans Apotek Torsås, Förhandlingsansvarig region 4. 

Huvudarbetsmiljöombud​:
Anna Nilsson-Niia, Kronans Apotek Ekensberg Nyköping.
Regionalt arbetsmiljöombud region 1, 2 och 4. 

Huvudarbetsmiljöombud suppleant, Likabehandlingsombud, Försäkringsinformatör, Ungdomsombud:
Juliana Keta, Kronans Apotek Skene.
Regionalt arbetsmiljöombud region 6.

Huvudarbetsmiljöombud suppleant, regionrådsombud Stockholm:
Verdi Sawma, Kronans Apotek Jakobsberg C. Förhandlingsansvarig region 3. 

Utbildningsansvarig:
Lena Ekman-Ribbing, Kronans Apotek Haninge Port 73. Regionalt arbetsmiljöombud region 3. 

Förtroendeuppdrag, förutom styrelsen:
Yvonne Andersson, Uddevalla.
Regionalt arbetsmiljöombud region 5

Lena Liljedahl, Alviks torg.
Regionalt arbetsmiljöombud region 3

Sanela Osmanovski, Stockholm Sveavägen. Valberedare

Maritha Simonsson, pensionär. Revisor

 Aktuellt

Vår mailadress: 

unionen.kronan@gmail.com   

I mailet ange ditt namn, din arbetsplats och vilken region du tillhör.

 Medlemsregistret

Medlemsregistret

Kontrollera att ni har rätt mailadress i medlemsregistret så att ni får våra utskick.

Logga in och se till att dina uppgifter är rätt gällande arbetsplats, lön och kontaktuppgifter.

 Pension och försäkringar

Pension och Försäkringar​​

Gå in och kolla igenom dina försäkringar. De flesta av oss är överförsäkrade.
En bra sida är www.radgivningstjansten.se

 Kontaktombud och Arbetsmiljöombud

Telefonmöten för KO och AMO


​​Telefonmöten 2019:
14 februari, 17 maj, 12 september och 21 november
klockan 07:30 - 08:30​

Fysiska träffar 2019:
19 mars i Göteborg
21 mars i Stockholm

Telefonnummer och möteskod hittar du i kallelsen.

 Medlemsmöten

Medlemsmöte

 

Glöm inte bort att utnyttja de 5 timmar som alla medlemmar har rätt till. Samla ihop och kalla till medlemsmöte, gärna flera Kronans apotek tillsammans om ni inte ligger för utspridda. Klubben står för mat, fika eller dylikt till en kostnad på högst 100 kr per medlem.

Vill ni ha stöttning så finns Unionen på flera lokala platser.

Sänd kvittot tillsammans med en förteckning över mötesdeltagare till kassören i klubben:

Margaretha Olsson
Stavsnäs 302
373 78 Fågelmara.

Glöm ej ange ditt kontonummer.