SharePoint
Skip Navigation LinksKronans Apotek

Välkommen till klubbwebben för Kronans Apotek

                      

http://www.cesab.se/media/1797/loev.jpg

Skulle du vilja jobba fackligt?

Vi behöver bli fler arbetsmiljöombud och kontaktombud.

Maila oss om du är intresserad - 
unionen.kronan@gmail.com



Tänk på att göra omval/fråga på arbetsplatsen om ny mandatperiod för kontaktombud och arbetsmiljöombud.


 

Styrelse Riksklubb Kronans Apotek:

Hej, det är vi som sitter i din styrelse. Vi, precis som du, arbetar ute på Apotek. Om du behöver komma i kontakt med oss, skicka oss ett mail i första hand, så kan v​i ringa upp när möjlighet finns.

Ordförande
Gunilla Andersson, Kronans Apotek Borås. Region 1, 5 och 6.


Vice ordförande, sekreterare
:
Kristina Hallberg, Kronans Apotek Visby. Region 2.

Kassör:
Margaretha Olsson, Kronans Apotek Torsås, Region 4.

Huvudarbetsmiljöombud​:
Anna Niia, Kronans Apotek Ekensberg Nyköping.

Huvudarbetsmiljöombud suppleant, Likabehandlingsombud:
Juliana Keta, Kronans Apotek Skene.

Huvudarbetsmiljöombud suppleant, Försäkringsinformatör:
Verdi Sawma, Kronans Apotek Jakobsberg C. Region 3.

Ungdomsombud:
Vakant

Ledamot:

Lena Ekman-Ribbing, Kronans Apotek Haninge Port 73.

Regionala arbetsmiljöombud:
Yvonne Andersson, Uddevalla. Region 5

 Aktuellt

Vår mailadress: 

unionen.kronan@gmail.com   

I mailet ange ditt namn, din arbetsplats och vilken region du tillhör.

 Pension och försäkringar

Pension och Försäkringar​​

Gå in och kolla igenom dina försäkringar. De flesta av oss är överförsäkrade. En bra sida är www.radgivningstjansten.se

 Kontaktombud och Arbetsmiljöombud

Telefonmöten för AMO/SKO​ och KO

Telefonmöten 2017:
21 september och 22 november. 
Mötestider 07:30 - 08:30

Telefonnummer och möteskod hittar du i kallelsen.

 Medlemsmöten

Medlemsmöte

 

Glöm inte bort att utnyttja de 5 timmar som alla medlemmar har rätt till. Samla ihop och kalla till medlemsmöte, gärna flera Kronans apotek tillsammans om ni inte ligger för utspridda. Klubben står för mat, fika eller dylikt till en kostnad på högst 100 kr per medlem. Vill ni ha stöttning så finns ju Unionen på flera lokala platser.

Sänd kvittot tillsammans med en förteckning över mötesdeltagare till kassören i klubben, Margaretha Olsson, Stavsnäs 302, 373 78 Fågelmara. Glöm ej ange ditt kontonummer.