SharePoint
Skip Navigation LinksIP-Only

Välkommen till Klubbwebben!


 

Demokrati och jämlikhet på arbetsplatsen - är det möjligt? Denna svenskproducerade dokumentär utgör ett intressant diskussionsunderlag i en fråga som kan betraktas som förlängningen av det fackliga medinflytande vi har idag. Diskutera gärna. Vad tänker du?

 Senaste nyheterna

 

 

Årsmöte 2017https://klubbwebb.unionen.se/klubb/ip-only/Sidor/Årsmöte 2017.aspxÅrsmöte 20172017-03-15T12:32:11Z<p>​Den 24/2 höll fackklubben på IP-Only årsmöte. Styrelsen utökades till att bestå av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter för att bättre möta behovet av fackligt engagemang på vår arbetsplats. Jämställdheten i styrelsens sammansättning förbättrades men än är det en bit kvar till jämlik representation. Det förhindrar förstås inte att styrelsen fortsätter arbeta för jämställdhet på arbetsplatsen. Som exempel kan nämnas att styrelsen ånyo fick årsmötets mandat att driva en utjämnande linje i lönerevisionsförhandlingarna, mellan kvinno- och mansdominerade avdelningar likväl som inom avdelningar. Beslut fattades också i fråga om att tillhandahålla avpersonifierad lokal lönestatistik för medlemmarna. Läs mer i <a href="/klubb/ip-only/Medlemsdokument/verksamhetsberättelse_2017.pdf">verksamhetsberättelsen</a> och <a href="/klubb/ip-only/Medlemsdokument/protokoll_årsmöte_feb_2017.pdf">protokollet</a> från årsmötet. (Inloggning krävs.)<br><br>Med fackliga hälsningar, <br><br>Styrelsen<br><br>Fredrik Rosenbecker<br>Jonas Kihlgren<br>Daniel Nilsson<br>Lina Persson<br>Christopher Juhlin<br>Manuel Flores<br>Michaela Pålsson<br>Peter Strandgren<br></p>
Lokal lönestatistikhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/ip-only/Sidor/Lokal lönestatistik.aspxLokal lönestatistik2018-02-12T12:29:13Z<p>​Nu finns lokal lönestatistik tillgänglig för medlemmar. Logga in på klubbwebben och hämta <a href="/klubb/ip-only/Medlemsdokument/lönestatistik_unionen_iponly_2017.pdf">dokumentet</a> i medlemsarean. Vid problem kontakta valfri förtroendevald så hjälper vi dig.<br></p><p><br></p><p>Vänligen,</p><p>Klubbstyrelsen<br></p>
Årsmöte 2016https://klubbwebb.unionen.se/klubb/ip-only/Sidor/Årsmöte 2016.aspxÅrsmöte 20162016-03-16T09:56:03Z<p>Vid årsmötet 2016-02-19 presenterades det gångna årets verksamhet och val samt omval skedde till uppdrag enligt <a href="/klubb/ip-only/Medlemsdokument/verskamhetsberättelse_2016.pdf">verksamhetsberättelse</a> och <a href="/klubb/ip-only/Medlemsdokument/protokoll_årsmöte_feb_2016_justerat.pdf">protokoll</a>. Det har varit ett år med många MBL-förhandlingar och spännande arbete med arbetstidsförkortning. Anslutningsgraden till klubben har ökat, vilket ökat medlemmarnas möjlighet till demokratiskt inflytande över vår gemensamma arbetsplats och våra arbetsliv. Styrelsen tackar för det fortsatta förtroendet att företräda medlemmarna.</p><p>Efter årsmötet berättade vår centrala förhandlare Sara Hedman om avtalsprocessen och Almegas krav på sifferlösa avtal och deras motstånd mot flexpension. Bara genom facklig organisering kan vi kollektivt möta dessa krav och ställa våra egna på schysta villkor och vår rättmätiga del av de samhälleliga värdeökningarna.</p>
Informationsmöte varselhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/ip-only/Sidor/Informationsmöte varsel.aspxInformationsmöte varsel2016-04-06T11:54:38Z<p>Ni har säkert sett i media att Unionen och Sveriges ingenjörer varslat om strejk. Arbetsköparnas representant i förhandlingarna, Almega, vill bland annat inte erbjuda några individgarantier (om löneökning) och heller ej garanterade lägstalöner. De säger sig gå med på flexpension, det vill säga extra avsättningar till våra tjänstepensioner på samma sätt som andra lönearbetare har i sina avtal, men detta stämmer inte. Vad Almega föreslår är att vi ska avsätta av våra egna löner. Detta kan i kombination med att man inte vill garantera oss några löneökningar till och med betyda lönesänkningar för en del av oss.<br><br>Av denna anledning har det nu varslats om strejk. I första omgången berörs inte vi på IP-Only, dock kan vi senare komma att beröras om ingen uppgörelse nås. Man har varslat om strejk från den 18/4 och vid den tiden vet vi mer om ett eventuellt varsel som berör också oss. För stunden kallar vi till informationsmöte gällande förhandlingarna, varsel och strejk. En representant från Unionen i Uppland besöker oss för att svara på våra frågor och upplysa oss om läget.<br><br>Välkomna på möte den 14/4. Se kallelse i mötesinbjudan. </p>