SharePoint
Skip Navigation LinksEniro AB Unionenklubben > Information

Information

 

 

 

Arbetsmiljöombudhttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/eniro-ab-unionenklubben/Information/Sidor/Arbetsmiljöombud.aspxArbetsmiljöombud2019-04-01T10:50:41Z<p><span style="font-size:13px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5 ms-rteFontSize-3" style="font-family:arial;"><strong>​​​​​​Christina Fredriksson</strong></span><br></span></p><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span class="ms-rteFontSize-1">​</span><span style="font-family:arial;">Huvudarbetsmiljöombud Kista</span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><br></span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Roll på Eniro:</strong> Nordic Quality Ensurance Co-ordinator. Tf. Teamchef Customer Success, Fullfillment HAMO</span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Vad har du för förväntningar detta året? </strong>Att vi tillsammans får Eniro att gå bra igen</span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Hjärtefråga: </strong>Balans i livet & må bra</span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Berätta något som du tror att inget vet om dig: </strong>​Nybliven farmor<br><strong>Kontakt:</strong> christina.fredriksson@eniro.com</span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br></div><div style="background-color:#ffffff;"><span style="font-size:13px;"><p><strong class="ms-rteFontSize-3" style="color:#222222;font-family:arial;">Annicka Rydström</strong></p><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span class="ms-rteFontSize-1">​</span><span style="font-family:arial;">Arbetsmiljöombud Kalmar</span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><br></span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><span style="color:#222222;font-family:arial;font-size:small;background-color:#ffffff;"><strong>Kontakt:</strong> annicka.rydstrom​@eniro.com</span><br></span></div></span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;">​</div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br></div><p><strong class="ms-rteFontSize-3" style="color:#222222;font-family:arial;">Pontus Bag​ge</strong></p><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span class="ms-rteFontSize-1">​</span><span style="font-family:arial;">Arbetsmiljöombud Växjö</span></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><div><span style="font-family:arial;"><strong>Roll på Eniro:</strong> Jag arbetar som mediarådgivare på Eniros Växjökontor.<br></span></div><div><span style="font-family:arial;"><strong>Vad har ​​du för förväntningar detta året?</strong> Förväntningarna och min största förhoppning jag har inför året är att det ska fortsätta gå framåt för företaget i hopp om att uppnå bolagets största vision om att vända sina siffror till det positiva</span></div><div><span style="font-family:arial;"><strong>Hjärtefråga:</strong> Framförallt vill jag, att jag och mina medarbetare skall trivas på arbetet. Oavsett uppdrag ska man på ett naturligt vis kunna känna sig motiverad att ta sig till jobbet varje dag och känna att man genom sin prestation uppnår positiva reultat, som dessutom uppskattas<br></span></div><div><span style="font-family:arial;"><strong>Berätta något som du tror att ingen vet om dig:</strong> Det inte så många som vet, eller kanske tycker är konstigt med mig är min absolut brutala fobi för ketchup. Jag vill knappt använda ordet </span></div><div><strong style="font-family:arial;">Kontakt:</strong><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">​ </span><a href="mailto:pontus.bagge@eniro.com" class="Yh1nIb asUmFb AL18ce" target="_blank" data-tooltip="Från användarens organisationsprofil" data-tooltip-position="top" style="cursor:pointer;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;opacity:0.8;"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">pontus.bagge@eniro.com</span></a><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">​</span><br style="font-family:arial;"></div><div><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;"><br></span></div></div><span style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;"></span>
Om osshttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/eniro-ab-unionenklubben/Information/Sidor/Om oss.aspxOm oss2019-03-28T15:01:04Z<p><span style="background-color:#ffffff;color:#222222;font-size:small;font-family:arial;">​​​​​<img src="/klubb/eniro-ab-unionenklubben/Information/PublishingImages/Annicka.jpeg" class="ms-rtePosition-1" alt="" style="border-width:0px;border-style:solid;background-color:#ffffff;width:100px;margin:5px;" /><strong class="ms-rteFontSize-3">Annicka Rydström</strong></span></p><p><span style="font-family:arial;"><span style="background-color:#ffffff;color:#222222;font-size:small;">Ordförande</span><span style="background-color:#ffffff;color:#222222;font-size:small;"> </span></span></p><p><span style="background-color:#ffffff;color:#222222;font-size:small;font-family:arial;">Suppleant Eniro Sverige ABs bolagsstyrelse och Eniro 118118 AB:s Pensionsstiftelse.</span></p><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;">Arbetsmiljöombud i Kalmar</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Roll på Eniro:</strong>  Utbildningsansvarig på Kundservice<br></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Vad har ​du för förväntningar detta året? </strong> Att vi ska vara mer synliga och engagera våra medlemmar</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Hjärtefråga:</strong> En bra arbetsmiljö samt att alla känner att man bidrar till bolagets framgång. Varje medarbetare är lika viktig oavsett roll<br></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Berätta något som du tror att ingen vet om dig:</strong> Att jag är en hejare på linedance</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><strong style="font-family:arial;">Kontakt</strong><span style="font-family:arial;">: </span><a href="mailto:annicka.rydstrom@eniro.com" class="Yh1nIb asUmFb AL18ce" target="_blank" data-tooltip="Från användarens organisationsprofil" data-tooltip-position="top" style="color:#3c4043;cursor:pointer;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;">annicka.rydstrom@eniro.com</span></a><span style="font-family:arial;">​, Tfn</span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">: </span><span data-value="0708835290" class="Yh1nIb asUmFb AL18ce ms-rteThemeForeColor-1-5" data-tooltip="Från användarens organisationsprofil" data-tooltip-position="top" style="cursor:pointer;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;opacity:0.8;background-color:#ffffff;font-family:arial;">0708835290</span><div><span data-value="0708835290" class="Yh1nIb asUmFb AL18ce" data-tooltip="Från användarens organisationsprofil" data-tooltip-position="top" style="color:#1a73e8;cursor:pointer;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;opacity:0.8;background-color:#ffffff;font-family:arial;"><br></span></div></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><div><img src="/klubb/eniro-ab-unionenklubben/Information/PublishingImages/Sidor/Om%20oss/Gloria.jpg" alt="Gloria.jpg" class="ms-rtePosition-1" style="color:#222222;font-size:small;margin:5px;width:100px;font-family:arial;" /></div><strong class="ms-rteFontSize-3" style="font-family:arial;">Gloria Chavez</strong></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;">Styrelseledamot</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><div style="font-size:small;color:#222222;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="font-size:small;color:#222222;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="font-size:small;color:#222222;background-color:#ffffff;"><br></div><div style="font-size:small;color:#222222;background-color:#ffffff;"><strong style="font-family:arial;">Roll på Eniro: </strong><span style="font-family:arial;">Jobbat på Eniro sen 2001 och min roll just nu är Content Specialist & Superuser</span><br></div><div style="font-size:small;color:#222222;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Vad har ​​du för förväntningar detta året?</strong>  Under 2019 vill jag engagera mig så mycket som möjligt i fackliga frågor och samla kunskaper</span></div><div style="font-size:small;color:#222222;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Hjärtefråga:</strong> Jämnställdhet<br></span></div><div style="font-size:small;color:#222222;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;">Berätta något som du tror att ingen vet om dig: Jag brukar meditera 15 min varje morgon</span></div><div style="font-size:small;color:#222222;background-color:#ffffff;"><strong style="color:#222222;font-size:small;font-family:arial;">K<span class="ms-rteThemeForeColor-4-5" style="font-family:arial;">onta</span><span class="ms-rteThemeForeColor-4-5" style="font-family:arial;">kt</span></strong><span class="ms-rteThemeForeColor-4-5" style="font-size:small;background-color:#ffffff;font-family:arial;">: </span><a href="mailto:gloria.chavez@eniro.com" class="Yh1nIb asUmFb AL18ce" target="_blank" data-tooltip="Från användarens organisationsprofil" data-tooltip-position="top" style="cursor:pointer;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;opacity:0.8;background-color:#ffffff;"><span class="ms-rteThemeForeColor-4-5" style="font-family:arial;">gloria.chavez@eniro.com</span></a><span class="ms-rteThemeForeColor-4-5" style="font-family:arial;">​</span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;"></div><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><img src="/klubb/eniro-ab-unionenklubben/Information/PublishingImages/Sidor/Om%20oss/Bild%20Hanna.jpg" alt="Bild Hanna.jpg" class="ms-rteImage-0 ms-rtePosition-1" style="margin:5px;width:100px;height:134px;font-family:arial;" />             </span></div><div style="color:#222222;background-color:#ffffff;"><strong class="ms-rteFontSize-3" style="font-family:arial;">Hanna Holgersson</strong></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;">Styrelseledamot Suppleant, Sekreterare</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><strong style="font-family:arial;">Roll på Eniro:</strong><span style="font-family:arial;">  Kundservicemedarbetare på Kundservce i Kalmar</span><br></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Vad har ​​du för förväntningar detta året?</strong> Att tillsammans med styrelsen i Unionen vara mer synlig för medarbetarna och engagera medlemmarna och vara en del i företagets arbete framåt</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Hjärtefråga:</strong> Jämnställdhet och arbetsmiljö, alla, ovasett vad man arbetar med, ska ha det bra på arbetet<br></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Berätta något som du tror att ingen vet om dig:</strong> Vädligt intreserad av konst, bild och form</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;"><strong>Kontakt:</strong> </span><a href="mailto:hanna.holgersson@eniro.com" class="Yh1nIb asUmFb AL18ce" target="_blank" data-tooltip="Från användarens organisationsprofil" data-tooltip-position="top" style="cursor:pointer;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;background-color:#ffffff;"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">hanna.holgersson@eniro.com</span></a><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">​</span></div><span style="color:#222222;font-size:small;font-family:arial;"></span><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><img src="/klubb/eniro-ab-unionenklubben/Information/PublishingImages/Sidor/Om%20oss/Marina-Hollertz-v2-249x300.jpg" alt="Marina-Hollertz-v2-249x300.jpg" class="ms-rtePosition-1" style="margin:5px;width:100px;font-family:arial;" /><br></span></div><div style="color:#222222;background-color:#ffffff;"><strong class="ms-rteFontSize-3" style="font-family:arial;">Marina Hollertz</strong></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;">Vice ordförande, Kassör </span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;">Arbetstagarrepresentana i Eniro 118118 AB och Eniro 118 118 AB:s Pensionsstiftelse<br></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><strong style="font-family:arial;"><br></strong></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><strong style="font-family:arial;">Roll på Eniro:</strong><span style="font-family:arial;">  Jag jobbar som sökspecialist och agent på 118118 AB (voice) i Norrköping.</span><br></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Vad har ​​du för förväntningar detta året?</strong> Mina förväntningar är att vi ska synas mycket mer på alla kontoren. Och skicka ut mer medlemsinformation, något vi missade förra året</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Hjärtefråga:</strong> Jag har alltid varit intresserad av avtal och regler. Jag har också alltid brytt mig om mina kollegor. Att allting ska gå rätt och riktigt till är viktigt för mig<br></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Berätta något som du tror att ingen vet om dig:</strong> Oj, någon som inget vet om mig? Att jag som ung ville bli revisor, men hoppade av utbildningen då jag inte riktigt vilel syssla med revision </span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><strong style="font-family:arial;">Kontakt:</strong><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;"> </span><a href="mailto:marina.hollertz@eniro.com" class="Yh1nIb asUmFb AL18ce" target="_blank" data-tooltip="Från användarens organisationsprofil" data-tooltip-position="top" style="cursor:pointer;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;opacity:0.8;background-color:#ffffff;"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">marina.hollertz@eniro.com</span></a><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">​ Tfn: 0722348950</span><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;">​<br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;background-color:#ffffff;"><strong class="ms-rteFontSize-3" style="font-family:arial;"><img src="/klubb/eniro-ab-unionenklubben/Information/PublishingImages/Sidor/Om%20oss/Thomas%20Gräns2.png" alt="Thomas Gräns2.png" class="ms-rtePosition-1" style="margin:5px;width:100px;height:99px;" />Thomas Gräns</strong></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;">Styrelseledamot</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:#ffffff;"><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong><br></strong></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong><br></strong></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong><br></strong></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Roll på Eniro:</strong> KAM<br></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Vad har ​​du för förväntningar detta året?</strong> Glad för alla nya produkter som tillkommit i vår portfölj och ser fram emot att kunna erbjuda till våra kunder som ger bra effekt</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Hjärtefråga:</strong> Arbetsmiljö är a o<br></span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:arial;"><strong>Berätta något som du tror att ingen vet om dig:</strong> Att jag jobbar på Stockholmskontoret och brinner för kundbesök och försäljning, samt att jag numera ingår i unionenklubben</span></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><strong style="font-family:arial;">Kontakt: </strong><a href="mailto:thomas.grans@eniro.com" class="Yh1nIb asUmFb AL18ce" target="_blank" data-tooltip="Från användarens organisationsprofil" data-tooltip-position="top" style="cursor:pointer;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;opacity:0.8;background-color:#ffffff;"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">thomas.grans@eniro.com</span></a><span class="ms-rteThemeForeColor-1-5" style="font-family:arial;">​</span><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"></div><div style="color:#222222;font-size:small;background-color:#ffffff;"><br style="font-family:arial;"><br></div><br></div><br></div><p><br></p>